Chính sách giải quyết khiếu nại

  1. Xác định chính xác vấn đề cần khiếu nại (lưu giữ đầy đủ các bằng chứng xác minh cho vấn đề)
  2. Gửi thông tin trình bày về Fanpage hoặc email cskhdreamphone@gmail.com hoặc hotline 0919788338.
  3. Đội ngũ dreamphone.vn sẽ tiếp nhận tình hình và giải quyết sớm nhất, thoả đáng nhất trong vòng 1-3 ngày làm việc và thông tin ngược lại.
  4. Các vấn đề có nằm trong danh mục vui lòng tham khảo Chính sách & Thông tin.